Δραστηριοτητες

"Δράση ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας, στο πλαίσιο της υποστήριξης των μαθητών/τριών και της ενδυνάμωσης των σχέσεων εκπαιδευτικών- μαθητών/τριών"