Η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.