ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.