ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2022 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ