Αύριο, λόγω τεχνικών προβλημάτων οι κ.κ:

Ζαφειρίου,Τριμανδήλη και Βαμβακίδου,

δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα μαθήματα τηλ-εκπαίδευσης.