Πρόσκληση παρουσίασης στρατεύσιμων κλάσης 2018 (Γεννηθέντων το έτος 1997).