Δραστηριοτητες

Στη διάρκεια του 1ου Τετραμήνου στη Β΄ Λυκείου πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ερευνητικές εργασίες.

To φαινόμενο Atenistas (Αθηναίοι στην πράξη ) : μπορεί η συντονισμένη δράση πολιτών να αλλάξει κατά κάτι το χαώδες στοιχείο  της μεγαλούπολης?

Αθλητισμός και Βία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία (Οι επιδράσεις της χρήσης και ακτινοβολίας στη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων)

Οδηγός Σταδιοδρομίας στην Ελλάδα που αλλάζει...