Δραστηριοτητες

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Τετραμήνου στην Α΄Λυκείου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω Ερευνητικές εργασίες.

WIKISPACES ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Εδώ είναι συγκεντρωμένες οι εργασίες και οι παρουσιάσεις των μαθητών κάθε ομάδας)

 

Η "ιδανική σχολική αίθουσα" (φιλική, πράσινη, έξυπνη): ένα σχέδιο περεμβάσεων για αναβάθμιση της δικής μας αίθουσας.

Ευρωπαϊκοί χοροί - Από τη θεωρία στην πράξη

Η Τεχνολογία της Επικοινωνίας στη ζωή των νέων σήμερα