Δραστηριοτητες

α. Όταν ο μαθητής συγκεντρώσει 24 απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας με επιστολή του σχολείου.

β. Οι κηδεμόνες των μαθητών ενημερώνονται από τους διδάσκοντες κατά τις ημέρες και ώρες που έχουν ορισθεί στο σύνδεσμο "Ώρες Υποδοχής Γονέων".

γ. Απουσία μαθητή από τις πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου λογίζεται ως απουσία τόσων ωρών όση και η διάρκεια των εκδηλώσεων.

δ. Απουσία μαθητή από περιπάτους που γίνονται στα πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων λογίζεται ως απουσία τόσων ωρών, όσες ώρες είχε μάθημα ο μαθητής τη μέρα του περιπάτου.

ε. Η ενημέρωση των γονέων - κηδεμόνων για τις απουσίες δεν γίνεται τηλεφωνικά.