Δραστηριοτητες

Στη διάρκεια του Β'  Τετραμήνου, στα πλαίσια του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας (Α' Λυκείου), τα τμήματα Α1 και Α3, συμμετείχαν εθελοντικά στην έρευνα, στα πλαίσια διδακτορικής μελέτης με τ;iτλο "Δόμηση ανθεκτικότητας κατά της ριζοσπαστικοποίησης, που σχετίζεται με τον ακροδεξιό εξτρεμισμό από την σκοπιά της εκπαίδευσης. Συγκριτική ανάλυση των αντιλήψεων των καθηγητών δημοσίων σχολείων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα", με ερευνήτρια την Κυρία Αγγελική Ηλία, διδακτορική φοιτήτρια στο Birmingham City University.Το σύνολο των μαθητών επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκθέτοντας βιωματικές εμπειρίες, αλλά και τις απόψεις τους.