Πατήστε πάνω στο όνομα του τμήματος που σας ενδιαφέρει, για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος αυτού.

 

  • Τμήμα Α1

  • Τμήμα Α2

  • Τμήμα Α3

  • Τμήμα Α4

  • Τμήμα Β1

  • Τμήμα Β2

  • Τμήμα Β3

  • Τμήμα Γ1

  • Τμήμα Γ2

  • Τμήμα Γ3