Δραστηριοτητες

Οι γραπτώς εξεταζόμενοι υποψήφιοι του 17ου ΓΕ.Λ Αθηνών θα εξετασθούν στο μάθημα των Αγγλικών στο 7ο ΓΕ.Λ Αθηνών ( Σπ. Μερκούρη 20, Παγκράτι-11634, τηλ. 210-7217885).