Τμήμα

Υπεύθυνος Καθηγητής

Α1 Αραμπατζή Φωτεινή
Α2 Λαρεντζάκη Μαρία
Α3 Αραμπατζή Φωτεινή
Β1 Αθανασίου Δημήτριος
Β2 Ντεροπούλου Αγνή
Β3 Δάλη Βασιλική
Γ1 Μπέτσα Ιωάννα
Γ2 Λαμπέας Δημήτριος
Γ3 Μπουμπουλής Κωνσταντίνος