Δραστηριοτητες

"Βιωματική δράση ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας ενάντια στα νοσηρά φαινόμενα βίας και τις διάφορες μορφές εκφοβισμού στο χώρο του σχολείου,

που οργάνωσε η κ. Καραγιάννη Ελένη με τη ενεργό συμμετοχή μαθητών του σχολείου μας,  σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα ΣυνΚίνησις"

 

Βιωματική Δράση κατά του Σχολικού Εκφοβισμού

 

Βεβαίωση Συμμετοχής