Δραστηριοτητες

Η εκδρομή της Β΄τάξης θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 18/3/23 έως 20/3/23.Το πρακτορείο που ανέλαβε την εκδρομή είναι το TRAVEL PROJECT,το οποίο πληρούσε  τους όρους της προκήρυξής μας ( αρ. πρωτ. 47/21-2-23).