Διευθύντρια: Βασιλική Δάλη

Βιολόγος ΠΕ04.04

 

Υποδιευθύντρια: Ρήγα Αικατερίνη

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Η/Υ Ε.Μ.Π.

Πληροφορικής ΠΕ19