Διευθυντής: Αθ. Δούμας

Φυσικός ΠΕ04.01

 

Υποδιευθύντρια: Ρήγα Αικατερίνη

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Η/Υ Ε.Μ.Π.

Πληροφορικής ΠΕ19