Δραστηριοτητες

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, διοργανώνει τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο Περιστερίου,

ημερίδα με τίτλο  «Παιδεία στα Μέσα».

Η Παιδεία στα Μέσα αφορά όλες τις τεχνικές, γνωστικές, κοινωνικές και δημιουργικές δυνατότητες που επιτρέπουν σε έναν πολίτη να έχει πρόσβαση στα Μέσα Ενημέρωσης, να τα αντιμετωπίζει με κριτική ματιά και να αλληλεπιδρά με αυτά. Πεδίο αναφοράς αποτελούν όλες οι μορφές των μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος) και όλα τα κανάλια επικοινωνίας (παραδοσιακά, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης),ενώ αφορά όλες τις ηλικίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ