Δραστηριοτητες

Οι καθηγητές του σχολείου δέχονται τους γονείς, που θέλουν να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.