Δραστηριοτητες

Η εκδρομή της Γ τάξης θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα από 10-12-2022 έως 14-12-2022.Το πρακτορείο που ανέλαβε την εκδρομή είναι το TRAVEL PROJECT,το οποίο πληρούσε όλους τους όρους της προκήρυξής μας ( αρ.πρωτ. 362/1-11-2022).