Δραστηριοτητες

Την Παρασκευή 21/10/20122 έγινε η παρουσίαση του ψηφιακού εργαλείου (SEETS) που έχει εφαρμοστεί σε Ευρωπαϊκές χώρες, στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, ώστε να το χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος των μαθητών.