ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022