ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. Α1
2 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Μ. Α2
3 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Ν. Α3
4 ΣΦΗΚΑΣ ΙΩΑΝ. Α4
5 ΝΤΕΛΑΛΗ Φ. Β1
6 ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ Β2
7 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. Β3
8 ΒΕΣΚΟΥ ΧΡ. Β4
9 ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ Μ. Γ1
10 ΤΡΙΜΑΝΔΗΛΗ Μ. Γ2
11 ΦΡΑΓΚΟΣ Β. Γ3
12 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΛ. Γ4