Δραστηριοτητες

Το σχολικό έτος 2018-2019 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με Τίτλο "Παρέμβαση σχετικά με την πρόληψη του καπνίσματος σε μαθητές". To πρόγραμμα εκπονήθηκε από τις καθηγήτριες του σχολείου μας κ. Αγγελική Μπάκου και κ. Μαρία Κοκκότου με μαθητές των τμημάτων Α1 και Α2.

Ακολουθεί η παρουσίαση του προγράμματος που έγινε στην ημερίδα του σχολείου μας στις 20-05-2019.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ