Δραστηριοτητες

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019 οι μαθητές μας συμμετείχαν στην προσομοίωση Europa.S του INSTITUTE OF RESEARCH & TRAINING ON EUROPEAN AFFAIRS.

Ακολουθεί η παρουσίαση της δράσης στην ημερίδα του σχολείου μας στις 20 - 05 - 2019

Παρουσίαση

Βίντεο για τη συμμετοχή των μαθητών στην προσομοίωση