Δραστηριοτητες

Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019 οι μαθητές μας με ενθουσιασμό συμμετείχαν στη δράση ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών παρουσιάζονται στη συνέχεια:

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ