Δραστηριοτητες

Τη σχολική χρονιά 2018-2019 εκπονήθηκε στο σχολείο μας το Πολιτιστικό Πρόγραμμα:

Τα Μαθηματικά στις Τέχνες και στις Επιστήμες

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της ημερίδας του σχολείου μας  στις 20-05-2019

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση του προγράμματος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ