Δραστηριοτητες

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την τήρηση  των κείμενων διατάξεων  της προβλεπόμενης νομοθεσίας σχετικά με την ανάθεση των πολυήμερων εκδρομών σε πρακτορείο που πληρεί τις προϋποθέσεις, το Happy Days Travel υπερίσχυσε των προσφορών των άλλων πρακτορείων και ανέλαβε την υλοποίηση των παρακάτω εκδρομών:

1) Τετραήμερη εκδρομή στη Σύρο, Β΄ Τάξη, από 13-16 Απριλίου 2019

2) Τριήμερη Εκδρομή στη Σύρο, Α΄Λυκείου, από 6-8 Απριλίου 2019