Τι ισχύει για την αξιολόγηση των μαθητών και για τις απουσίες