Σας ενημερώνουμε ότι προάγονται όλοι οι μαθητές της Α και Β Λυκείου.

Η επίδοση των ελέγχων των μαθητών της Α΄και Β΄Λυκείου θα γίνει την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 από τις 9:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ. στους κηδεμόνες τους.

ΥΠ. Οι έλεγχοι θα δίνονται και όλες τις επόμενες ημέρες μέχρι τις 30-6-2017.