Γνωστοποιούμε στους υποψήφιους τα ακόλουθα:

Προκήρυξη Ελληνικής Αστυνομίας

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.


Προσοχή Παρακαλούμε οι υποψήφιοι να δώσουν προσοχή στις ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών τους!!!