ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-2016

Ονοματεπώνυμο Καθηγητή Ειδικότητα Σύνδεσμος

Δάλη Βασιλική

(Διευθύντρια)

Βιολόγος

Ρήγα Αικατερίνη

(Υποδιευθύντρια)

Πληροφορικής

Λαρεντζάκη Μαρία Θεολόγος
Αραμπατζή Φωτεινή Φιλόλογος
Καραϊσκου Ελένη Φιλόλογος
Μανδουραράκη Ευανθία Φιλόλογος
Παπαδοπούλου Αγγελική Φιλόλογος
Ντεροπούλου Αγνή Φιλόλογος

Αθανασίου Δημήτριος Μαθηματικός
Καρακάσης Νικόλαος Μαθηματικός
Ζωίδης Δημήτριος Φυσικός
Λαμπέας Δημήτριος Χημικός
Σωτηροπούλου Έλενα Αγγλικών
Ζαφειρίου Μαρία Φυσικής Αγωγής