Πρόγραμμα Υποδοχής Γονέων και Κηδεμόνων

Σχολικό έτος 2016-2017

 

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους μπορούν να συναντήσουν τους περισσότερους καθηγητές κάθε Δευτέρα και τους υπόλοιπους κάθε Πέμπτη.

Ευχαριστούμε πολύ