Δραστηριοτητες

 

Τμήμα

Υπεύθυνος Καθηγητής

Α1 Μιχαλιά Δήμητρα
Α2 Μελισσινόπουλος Σταύρος
Α3 Κοκκότου Μαρία
Β1 Βαμβακίδου Αναστασία
Β2 Μαυρομμάτη Μαρία
Β3 Λαμπέας Δημήτριος
Γ1 Σωτηροπούλου Έλενα
Γ2

Γαρεδάκη Μαρία

Γ3 Αραμπατζή Φωτεινή