Τμήμα

Υπεύθυνος Καθηγητής

Α1 Μιχαλιά Δήμητρα
Α2 Μελισσινόπουλος Σταύρος
Α3 Κοκκότου Μαρία
Β1 Βαμβακίδου Αναστασία
Β2 Μαυρομμάτη Μαρία
Β3 Λαμπέας Δημήτριος
Γ1 Σωτηροπούλου Έλενα
Γ2

Γαρεδάκη Μαρία

Γ3 Αραμπατζή Φωτεινή